Valts Ernštreits par sekošanu savam sapnim − NicePlace − žunālā „Klubs”

 

Žurnāla „Klubs” jūlija numurā žurnālistes Ievas Brokas veidotajā rubrikā „Seko savam sapnim” viena no aprakstītajām personām, kas sākušas ko pilnīgi jaunu, ir Valts Ernštreits. Lasiet viņa pārdomas par NicePlace vispārīgi un suvenīru kā biznesu.

 

Atļāvāmies materiālu no divās lappusēm pārveidot kompaktā vienlaidus salikumā :)

 

Kas vēl interesants žurnālā „Klubs” jaunākajā numurā, skatiet  šeit.

 


Baltic OutlookBaltic Outlook

 

 

 

< ATPAKAĻ